Kumina

Info. Kumula ry:n jäsenlehti, joka postitettiin jokaiselle kumulalaiselle jäsenetuna. Lehdestä julkaistiin myös verkkoselailuversio.

Toimeksianto. Ulkoasusuunnitelma ja taitto.

Toimeksianataja. Kumula on korkeasti koulutettujen kuntatyötä tekevien akavalainen etujärjestö.