MEK

Info. Vuosikertomuksia ja muuta viestinnällistä aineistoa.

Toimeksianto. Visuaalinen linjaus, vuosikertomusten ulkoasun suunnittelu ja taitto sekä oheismateriaalien suunnittelua ja toteutusta.

Toimeksiantaja. Merimieseläkekassa (MEK/SPK) on työeläkelaitos, joka huolehtii merenkulkijoiden lakisääteisestä työeläketurvasta. Merimieseläkekassa myöntää ja maksaa merenkulkijoille ansiotyöhön perustuvia MEL-eläkkeitä. (Lähde: merimieselakekassa.fi)