Veronmaksajat

Info. Veronmaksajain Keskusliiton historia julkaistiin sen 75. toimintavuoden kunniaksi. Miksi juuri Suomeen syntyi väkilukuun nähden maailman suurin veronmaksajajärjestö?

Toimeksianto. 304 sivua, kovakantinen kirja, ulkoasun suunnittelu ja taitto, konseptointi.

Toimeksiantaja. Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä.